10 april 08:30 - 19:00Münchenbryggeriet

Anmälan till årets upplaga av Forum för Bioekonomi är nu stängd. Vi är tacksamma över det stora deltagarintresset. Om du önskar ställa dig på väntelista för plats vid eventuell avbokning, vänligen maila sandra@meramedia.se

Onsdag den 10 april är det dags för årets upplaga av Forum för Bioekonomi – en del av Skogsnäringsveckan 2019.

Årets forum har fokus på EU-valet och europapolitik, råvarutillgång till alla som efterfrågar hållbara alternativ och framtidspaningar på temat omställning från fossilt till förnybart.

Det är nu det händer. Den växande insikten att vi behöver öka takten i klimatarbetet och det sug efter hållbara lösningar det medför gör att bioråvaror får ökande betydelse i allt fler sektorer. Träbyggande ökar i hela världen. En hållbart utformad bioekonomi är en viktig komponent när vi möter den här efterfrågan. Regeringens mål är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation.

Skogsnäringen, politiker och beslutsfattare diskuterar här bioekonomins förutsättningar och utmaningar för att kunna växa.

Skogsindustriernas vd Carina Håkansson är värd  – och Pernilla Ström, välrenommerad debattledare inom ekonomi, politik och näringsliv,  är moderator. 

Ta del av en dag fylld med insikter, hållbara resurser och mycket energi!

Dagens program:

08.30  Registrering och nätverksfrukost
Ta chansen att mingla med andra deltagare.  

OBS! Ny starttid
09.30  Välkommen till Forum för Bioekonomi, start på scen
Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, och moderator Pernilla Ström. 

TEMA EU: Hur påverkas svenska skogsnäringen av EU-valets resultat? 

Bioekonomin i Europa och Sverige – hur kan den växa?
Ibrahim Baylan, näringsminister, inledningstalar om skogsnäringens betydelse för Sverige och hur regeringens näringspolitik kan bidra till den växande bioekonomin. Jyrki Katainen, vice ordförande i EU-kommissionen skickar en videohälsning om bioekonomi från Bryssel. Maria Åsenius, kanslichef för EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström samtalar med moderator om hur EU:s handelspolitik utvecklas.

Vägen efter EU-valet
Europaparlamentarikerna Fredrik Federley (C) och Jytte Guteland (S) ger sin syn på EU:s framtid och skogens roll i EU-politiken under nästa mandatperiod. 

11.00 Hur påverkas industrin av EU?
Svenskt Näringslivs Jan-Olof Jacke och Santhe Dahl från Vida ger näringslivets och skogsindustrins perspektiv på det europeiska parlamentsvalet och Brexit – vilka konsekvenser kan de få för industrin? 

Skogsindustrins konkurrenskraft
Mårten Larsson och Anna Holmberg från Skogsindustrierna berättar om arbetet i Bryssel för att stärka skogsindustrins konkurrenskraft i aktuella lagstiftningsprocesser.

11.30 Vilhelm Moberg går till skogs
Augustprisnominerade journalisten Jens Liljestrand berättar om författaren Vilhelm Mobergs relation till skogen, medverkar gör även författaren Kerstin Ekman, vinnare av årets Greve Carl Bernadottes Skogspris.  

Tal av Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf därefter prisutdelning 

Greve Carl Bernadottes skogspris – Kerstin Ekman 
Utmärkelsen går till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster.

Guldkvisten – Martin Forsén, Johanna Witzell och Urban Emanuelsson
Guldkvisten delas ut till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige. 

Kompetensutvecklingspriset från Gunnar Sundblads forskningsfond – Per-Olof Syrén Priset ska bidra till insikter om nya process- och produktmöjligheter inom massa- och pappersindustrin.

12.00 Lunch

TEMA: Det är nu det händer – ökad efterfrågan på skogsindustrins produkter

13.00 Vad säger FNs klimatpanels senaste rapport om klimatförändringarna?
Markku Rummukainen, svensk rapportör till FN:s klimatpanel och forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, guidar genom IPCC:s rapport om insatser för att begränsa temperaturhöjningen. IPCC förespråkar massiva insatser för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. Vad innebär det, och på vilka sätt kan skogen bidra?  

Så här kan skogsnäringens klimatbidrag öka
Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna, om vad som krävs för att skogsindustrin ska accelerera sitt bidrag till den växande bioekonomin. 

Hållbar tillgång på el – finns risken för effektbrist?
Magnus Hall, VD Vattenfall, Ulf Moberg, teknisk chef på Svenska Kraftnät, och Henrik Sjölund, VD Holmen, pratar hållbar energiförsörjning och skogens roll som stor elkonsument och producent av bioenergi.

Går det att ta ut mer råvara ur skogen?
Stor efterfrågan på bioekonomiprodukter väcker frågan om det går att ta ut mer  virke ur skogen. Samtal med Linda Eriksson, Skogsindustrierna, Martin Holmgren, Stora Enso, och forskaren Tomas Lundmark från SLU. Frågan går sedan vidare till  riksdagsledamöterna Jessica Rosencrantz (M) och Maria Gardfjell (MP) för att  reda ut prioriteringar och politiska mål.

14.30 Eftermiddagsfika

TEMA: Omvärldsspaningar – nya perspektiv på hur det fossila lämnar plats för det förnybara 

15.00 Hur kan framtiden te sig när det fossila fasats ut?
Vi bjuder på spaningar av Gunnar Wetterberg, historiker, Armita Golkar, doktor i psykolog, Göran Everdahl, journalist, Lovisa Madås, grundare av AGFO.se, samt Fabian Sandegård och Joakim Rydén, initiativtagare till Studentmanifestet.

Skogsindustriernas ordförande summerar dagen som avslutas med sång av Micke Holm som vann Talang 2019 men vanligtvis arbetar på SCA Munksund utanför Piteå.

16.00 Mingel i direkt anslutning till avslutat program
Vi bjuder på dryck och tilltugg. 


Programmet uppdateras löpande, tider kan komma att ändras.

Prisutdelning av
H.M. Kung Carl XVI Gustaf

Greve Carl Bernadottes skogspris – Kerstin Ekman
Utmärkelsen går till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster.   

Guldkvisten – Martin Forsén, Johanna Witzell och Urban Emanuelsson
Guldkvisten delas ut till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige.

Kompetensutvecklingspriset från Gunnar Sundblads forskningsfond –
Per-Olof Syrén
Priset ska bidra till insikter om nya process- och produktmöjligheter inom massa- och pappersindustrin.

Prisutdelning i närvaro av

H.M. Kung Carl XVI Gustaf

Praktisk information

När: Onsdag 10 april 2019 
Registrering och kaffe med smörgås från 08:30
Program 09:30 - 16:00

Mingel med dryck och enklare tilltugg i direkt anslutning till avslutat program.


Var:
Münchenbryggeriet, Stockholm

Anmälan är nu stängd. Kontakta sandra@meramedia.se för väntelista.


Kostnad:
Ditt deltagande är kostnadsfritt.
Anmälan är bindande. Vid avbokning efter torsdag 21 mars eller vid uteblivet deltagande faktureras 1 000 kr exkl. moms
.

Vi värnar om din integritet
Den 25:e maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR beskriver en ny EU-omfattade lag som berör all typ av persondata som direkt eller indirekt kan knytas till en individ och ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL). Vi på Skogsindustrierna värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Vill du veta vilka per­sondata vi sparar om just dig eller avregistrera dig från framtida utskick är du välkommen att kontakta oss. I samband med att du genomför din anmälan via formuläret får du möjlighet att läsa igenom och godkänna allmänna villkor samt integritetspolicy. Mer information om GDPR och dess omfattning hittar du på www.eugdpr.org samt www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen.

Notera 

Vi dokumenterar Forum för Bioekonomi 2019 i både film och foto.
Bilder ovan är tagna av Johan Marklund under Forum för Bioekonomi 2018.

Bland dagens talare finns:

Ibrahim Baylan
Näringsminister

Fredrick Federley
Europaparlamentariker C

Jessica Rosencrantz
Miljö- och klimatpolitisk talesperson M

Jytte Guteland
Europaparlamentariker S

Jyrki Katainen
Vice ordförande i EU-kommissionen

Maria Åsenius
Kanslichef hos EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström

Maria Gardfjell
Riksdagsledamot MP

Jan-Olof Jacke
VD, Svenskt näringsliv

Henrik Sjölund
VD och koncernchef, Holmen

Magnus Hall
VD, Vattenfall

Martin Holmgren
VD Stora Enso Skog

Carina Håkansson
VD, Skogsindustrierna

Linda Eriksson
Skogsdirektör Skogsindustrierna

Anna Holmberg
Chef för Skogsindustriernas kontor i Bryssel

Mårten Larsson
Vice VD Skogsindustrierna

Markku Rummukainen
Professor i klimatologi

Jens Liljestrand
Författare

Gunnar Wetterberg
Historiker

Lovisa Madås
Grundare av AGFO.se

Göran Everdahl
Journalist

Armita Golkar
Doktor i psykologi

Fabian Sandegård
Initiativtagare Studentmanifestet

Joakim Rydén
Initiativtagare Studentmanifestet

Arrangör

Skogsindustrierna @skogsindustrin

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Vi företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk, 120 sågverk och ett 40-tal andra företag inom skogsindustrin.

Kontaktpersoner

Pernilla Frykholm
Projektledare, Skogsindustrierna

+46 (0)72 522 79 80
pernilla.frykholm@skogsindustrierna.se

Kontakta Pernilla om du har pressfrågor eller funderingar kring programinnehållet.

Läs mer

Sandra Erkki
Projektledare Meramedia

+46 (0)70 529 14 45
sandra@meramedia.se

Kontakta Sandra om du har frågor kring din anmälan. 

Läs mer